Sandnes Sykleklubb er en klubb som skal favne syklister på alle nivåer og vi ønsker å utvikle et godt og sunt sykkelmiljø. Vi skal tilrettelegge for dem som ønsker å bli eliteryttere samtidig som vi skal sørge for et godt tilbud, både sportslig og sosialt til de som er på et lavere nivå.

Vår visjon
 • Flest og best innen sykling
Våre verdier
 • Profesjonalitet
 • Åpenhet
 • Modighet
 • Omsorg
 • Tillit
Våre målsetninger
Organisatorisk
 • Klare ansvarslinjer med definerte oppgaver for daglig leder, styre, sportslige ledere, trenere og ryttere.
 • Opplæringsplan for nye og etablerte ledere
 • Ha kvalifiserte dommere for nasjonale/internasjonale ritt, og ledere med verv nasjonalt
 • Lage en god aktivitetsplan som kommer ut før sesongstart.
 • God og oppdatert informasjon på nettsider og sosiale medier
Sportslig
 • Ryttere av begge kjønn skal bli gitt muligheter til å hevde seg på toppnivå i Norge og internasjonalt.
 • Klubben skal vise igjen på alle løp i kretsen, N-cup, NM og ungdomsmesterskap i de aldersbestemte klassene.
 • Delta aktivt for å opprettholde av profflag/konkurransefellesskap i Rogaland.
 • Trenere til eliteryttere skal gis muligheter til trenerkurs på høyt nivå.
 • Legge forholdene til rette for at hvert medlem kan oppnå sine idrettslige mål
 • Organiserte treninger for alle nivåer
 • Muligheter for å låne sykkel som nybegynner.
 • Godt miljø for mosjonister med muligheter for treningsleirer og felles deltakelse i ritt.
 • Følge utviklingstrappen til NCF
Sosialt
 • Fellestreninger
 • Sosiale klubbkvelder for ryttere, foreldre og ledere
 • Felles-deltakelse i ritt
 • Handlekveld for sykkelutstyr hos utstyrsleverandør.
 • Klubbens bil og klubbtelt skal i størst mulig grad være tilgjengelig på alle ritt.
Arrangement
 • Jobbe for å få ritt til distriktet med norske og utenlandske toppryttere
 • Fast arrangementskomité
 • Fast teknisk komité
 • Fast pressekontakt
 • Rittansvarlig oppnevnes for det enkelte ritt
Sponsorer
 • Klubben skal vise lojalitet overfor sponsorene
 • Klubbtøy skal brukes under organisert trening og ritt.
 • Foto av utøvere kan brukes fritt for å fremme sponsorer.
 • Det skal ikke inngås personlige sponsorkontrakter med bedrifter som er konkurrerende til klubbens sponsorer.

Sandnes SK - satser på begge kjønn

Jenter og gutter

Kvinner og menn

Sandnes SK - satser på alle aldersgrupper

Barn og ungdom

Junior og senior

Mosjonist, veteran og pensjonist

Sandnes SK - satser på alle syklegrener

Landevei

Sykkelkross

Bane

Terreng