Avtaler
Vårt må er å ha de beste innkjøpstavtaler som er relevante for syklister. Eksempel på aktuelle avtaleområder kan være sykler, utstyr, bekledning, ernæring, vaksine, helse, etc.
Treninger
I og med at vi bor på vestlandet der vi har lite med is og snø men mye regn og vind kan vi mer eller mindre sykle 52 uker i året og det gjør vi. Spesielt lørdagstreningene er populære fellestreninger
Veiledning
Sandnes SK har erfarne og kompetente trenere som også mosjonister, veteraner og pensjonist kan få veiledning fra
Tur t...
Vi har etablert et tur opplegg som vi har kalt "Tur t..." Så langt består porteføljen av Tur t Gran Canaria, Tur t Albir, Tur t fjells, Tur t fjells og kyst, Tur te Tronåsen, Tur t Lysebotn og Tur t Dolomiti.
Fellesskap
Vi gjør hverandre gode ved å motivere hverandre til å stille på fellestreninger på solskinnsdager og regndager.
Klubbhus
Vi har et moderne klubbhus med gode fasiliteter for trening, møter og sosialt samvær.
Kapasitetsgrupper
Vi tilbyr trenings og motivasjonsgrupper for alle kategorier. Vi har navngitt disse som Lavterskel, Mellomterskel og Høyterksel.
Sykkelgrener
Vi har treningsgrupper innen landevei, sykkelkross og terreng
Vaksine
Å holde seg frisk er viktig og et viktig hjelpemiddel i så måte er vaksine. Derfor har Sandnes SK fremforhandlet en fordelaktig avtale med Tanager Legesenter

#

Hva

Hvorfor

1

Vi sykler aldri i mer enn to rekker

For å unngå at vi blokkerer veien for biler.
Å sykle i en rekke innebærer at bilene tar for lang tid til å kjøre forbi rekkene

2

Vi beskytter alltid rytteren bak

Når man ligger først i feltet er hovedmålet å beskytte rytteren bak for fartsvinden

3

Vi gir alltid tegn når det er hindringer i veien

Rytteren bak har ikke anledning til å se hindringer som er i forkant av feltet derfor må ryttere som ligger fremfor gi signal om hindringene. Disse signalene må sendes bakover til alle i feltet

4

Vi holder sammen på langturer

Dersom man ønsker høyere belastning kan man ta lengre føringer i tet

5

Vi venter på toppen av klatringer

I klatringer er det helt OK å sykle i eget tempo men
1) ...man venter på toppen til sistemann er kommet opp
eller
2) ...man snur og sykler ned til sistemann

6

Vi er inkluderende

Uansett hvor man er i forhold til trim og trening ønsker vi å gi ett tilbud til alle som ønsker å sykle.

7

Vi har faste treningstider og fast treningsinnhold.

Ved å ha faste treningstider er vi forutsigbare. Gjentatte ganger opplever vi at "frafallende" etter en stund dukker opp på fellestreningene. De "frafallende" er da kjent med opplegget med tanke på sted, tid og innhold (innedeling i prestasjonsgrupper)

8

Vi observerer alltid at bakenforliggende syklist ligger på hjul.

Det er syklisten fremfor som må passe på at bakenforliggende syklist ikke har for stor avstand til foranliggende syklist.

9

Vi gjør hverandre gode

Ved å stille på fellestreninger motiverer vi hverandre til å komme over dørstokkmila

10

Vi hjelper hverandre

Oppsummert så innebærer disse 10 sykkelvettveiledningene at man støtter hverandre på alle mulige måter.

11

Vi forurenser ikke

Man legger søppel i lommet og kaster det når man kommer hjem

12

Vi snyter eller spytter bare når man er bakerst i rekken.

For å unngå at andre syklister får en ikke ønskelig dusj gjør man slike aktiviteter når man er bakerst i rekken

13

Vi reiser oss å sykle når fremfoten er i posisjon kl 15:00

For å unngå at man kolliderer med bakenforliggende syklist må man sikre fremdrift av sykkel ved å reise seg og trø samtidig. Man reiser seg når den ene foten peker fremover (kl 15:00)

14

Vi bruker lys når dette er påkrevet

 

15

Vi bruker bakskjermer når dette er påkrevet

Hovedformålet med å ha en skjerm festet over bakhjulet er å beskytte bakenforliggende syklist for sprut fra bakhjulet. Bakskjermen vil også beskytte for sprut mot egen kropp men dette er en sekundær funksjonalitet!!!

16

Vi sykler ikke i størregrupper enn ca 10 til 15 syklister pr gruppe.

Blir gruppene for store blir for stort hinder i trafikken for andre trafikanter

17

Vi deler inn i presetasjonsgrupper slik at alle kan sykle i tilpasset tempo

Noen er raske og andre er ikke så raske. Dette er grunnen til at vi ønsker å tilby prestasjonsgrupper

18

Vi hilser på likesinnende når vi er ute å sykler

 

Sandnes SK - satser på begge kjønn

Jenter og gutter

Kvinner og menn

Sandnes SK - satser på alle aldersgrupper

Barn og ungdom

Junior og senior

Mosjonist, veteran og pensjonist

Sandnes SK - satser på alle syklegrener

Landevei

Sykkelkross

Bane

Terreng